/


 

 

Välkommen till ANCHOR LÅS!

Vi är en fristående låstillverkare specialiserad på att utveckla och producera hänglås och skåplås. I vårt utbud finns allt från enklare lås för gymskåpet till certifierade hänglås i allra högsta säkerhetsklass. 

ANCHOR LÅS AB har en lång tradition av att utveckla och producera lås i Eskilstuna. Genom produktion i egen regi i Sverige har vi kontroll över kvaliteten, kan hålla en bättre leveransservice, ett minimum av miljöpåverkan i produktionen och undviker miljöpåverkande långa transporter. Vi tror på svensk produktion!
Hänglås


Skåplås 


Tillbehör

Nyheter


Tillbaka till översikten

2018-02-14

Utställningar Januari/Februari

Tack alla som besökt oss på våra utställningar under Certego, AXS och Copiax öppna hus. Vi är jätteglada för alla positiva synpunkter vi fått under dessa dagar!

 AXS öppet hus.JPG


Tillbaka till översikten